Home / Kanji / Kanji N5 / Hướng dẫn viết hơn 300 chữ Kanji cơ bản

Hướng dẫn viết hơn 300 chữ Kanji cơ bản

Hướng dẫn viết hơn 300 chữ Kanji cơ bản
(Bản tiếng Nhật – tiếng Anh)
Sau đây là tài liệu dạy tập viết hơn 300 chữ Kanji cơ bản N5, N4. Tài liệu được biên soạn rất tiện lợi cho việc học và tập viết.
Cảm ơn trang punipunijapan.com đã chia sẻ tài liệu.
Mọi người có thể tải về và in ra để học.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here