Home / Học tiếng Nhật / Huớng dẫn về Sử dụng kính ngữ và các quy tắc tại công ty ở Nhật Bản

Huớng dẫn về Sử dụng kính ngữ và các quy tắc tại công ty ở Nhật Bản

Huớng dẫn về Sử dụng kính ngữ và các quy tắc tại công ty ở Nhật Bản
決定版 社会人の敬語とマナー (主婦の友実用No.1シリーズ)
(Bản tiếng Nhật)

Với các bạn đang làm trong công ty hay môi trường ở Nhật Bản, thì việc học kính ngũ và các quy tắc là điều rất cần thiết.
Sau đây cùng gửi đến các bạn tài liệu huớng dẫn về Sử dụng kính ngữ và các quy tắc tại công ty ở Nhật Bản.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Tài liệu Kính ngữ trong tiếng Nhật đầy đủ nhất