Home / Kanji / Kanji N5 / Tài liệu hướng dẫn Đọc, Viết Kanji N5 cơ bản – Phần 2

Tài liệu hướng dẫn Đọc, Viết Kanji N5 cơ bản – Phần 2

Tài liệu hướng dẫn Đọc, Viết Kanji N5 cơ bản – Phần 2
(Bản tiếng Anh)
Hôm nay tailieuhoctiengnhat cùng chia sẻ với mọi người tài liệu học Đọc, Viết Kanji N5 cơ bản.


Tài liệu này thực sự cơ bản cho người mới học Kanji:
– Hướng dẫn viết các nét chữ Kanji
– Nghĩa Kanji
– Cách đọc Kanji

Chúc mọi người học tốt, thi tốt JLPT.

Download : PDF