Home / Học tiếng Nhật / Tải sách Hướng Dẫn Cách Đọc Và Viết Tiếng Nhật

Tải sách Hướng Dẫn Cách Đọc Và Viết Tiếng Nhật

Hướng Dẫn Cách Đọc Và Viết Tiếng Nhật
Hướng Dẫn Cách Đọc Và Viết Tiếng Nhật được biên soạn dành cho các học viên tiếng Nhật và những người đã có kiến thức cơ bản về đàm thoại tiếng Nhật và mong muốn làm quen với hệ thống chữ viết Nhật.

Nội dung sách hướng dẫn toàn biện về hệ thống chữ viết tiếng Nhật bao gồm:
– 1006 ký tự cơ bản được sắp xếp theo trình tự liên tục từ lớp 1 đến 6
– 1945 ký tự thông dụng được sắp xếp theo thứ tự nét
– Các từ vựng có đầy đủ các cách đọc và nghĩa tiếng Việt tương ứng
– Các ô chỉ rõ số nét và trật tự viết các nét
– Các bảng ký hiệu âm tiết Katakana và Hiragana
(Nếu có điều kiện bạn đọc nên mua sách gốc để ủng hộ tác giả.)

Download : PDF