Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 7: Từ thông dụng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 7: Từ thông dụng

Bài học hôm nay, cô Konomi sẽ giới thiệu cho chúng ta những mẫu câu thông dụng khi giao tiếp với bạn bè hoặc đồng nghiệp:

お疲(つか)れさまでした:Dùng đề bày tỏ sự đánh giá của mình với người khác; thường là sự đánh giá mang tính tích cực đối với công việc mà họ đã làm.

もったいない:Thể hiện cảm giác tiếc cái gì đó.

Chúng ta có thể dùng mẫu câu và cụm từ trên trước khi ra về ở nơi làm việc hoặc khi nhìn thấy ai đó đang sử dụng cái gì đó một cách lãng phí.

(Japan Society is the rights holder for this video)