Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 7: Từ thông dụng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 7: Từ thông dụng

Bài học hôm nay, cô Konomi sẽ giới thiệu cho chúng ta những mẫu câu thông dụng khi giao tiếp với bạn bè hoặc đồng nghiệp:

お疲(つか)れさまでした:Dùng đề bày tỏ sự đánh giá của mình với người khác; thường là sự đánh giá mang tính tích cực đối với công việc mà họ đã làm.

もったいない:Thể hiện cảm giác tiếc cái gì đó.

Chúng ta có thể dùng mẫu câu và cụm từ trên trước khi ra về ở nơi làm việc hoặc khi nhìn thấy ai đó đang sử dụng cái gì đó một cách lãng phí.

(Japan Society is the rights holder for this video)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *