Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 5: Hỏi thăm sức khỏe

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 5: Hỏi thăm sức khỏe

Hôm nay, cô Konomi sẽ hướng dẫn cho chúng ta các mẫu câu thông dụng khi hỏi thăm tình trạng của ai đó

お元気(げんき)ですか?:Bạn khỏe không (thể lịch sự)

元気(げんき)?:Bạn khỏe không (thể thông thường)

元気(げんき):Tôi khỏe

まあまあ:Tôi bình thường

元気(げんき) いやない:Tôi không được khỏe cho lắm

(Japan Society is the rights holder for this video)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *