Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 48: Trà

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 48: Trà

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 48: Trà

(Japan Society is the rights holder for this video.)