Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 46: Yêu cầu ai đó nói chậm lại!

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 46: Yêu cầu ai đó nói chậm lại!

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 46: Yêu cầu ai đó nói chậm lại!

(Japan Society is the rights holder for this video.)