Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 45: Quê hương của tôi

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 45: Quê hương của tôi

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 45: Quê hương của tôi

(Japan Society is the rights holder for this video.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *