Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 43: Mặc quần áo

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 43: Mặc quần áo

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 43: Mặc quần áo

(Japan Society is the rights holder for this video.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *