Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 43: Mặc quần áo

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 43: Mặc quần áo

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 43: Mặc quần áo

(Japan Society is the rights holder for this video.)