Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 40: Bãi biển

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 40: Bãi biển

Học tiếng Nhật cùng Konomi Bài 40 – Bãi biển

(Japan Society is the rights holder for this video.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *