Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 4: Văn hóa đại chúng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 4: Văn hóa đại chúng

Hôm nay cô Konomi sẽ giới thiệu cho chúng ta những cụm từ mà có thể chúng ta đã từng được nghe trong giao tiếp hàng ngày.

かわいい:Đáng yêu

かっこい:Cool

さむい:(tiếng lóng) chơi xỏ (nghĩa gốc là “lạnh”)

Chúng ta có thể sử dụng những từ như thế này để khiến cho cuộc hội thoại trở nên thú vị hơn.

(Japan Society is the rights holder for this video)