Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 37: Khi bị ốm

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 37: Khi bị ốm

Học tiếng Nhật cùng Konomi Bài 37: Khi bị ốm

(Japan Society is the rights holder for this video.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *