Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 33 – Khi người Nhật lười biếng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 33 – Khi người Nhật lười biếng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 33 – Khi người Nhật lười biếng

(Japan Society is the rights holder for this video.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *