Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 33 – Khi người Nhật lười biếng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 33 – Khi người Nhật lười biếng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 33 – Khi người Nhật lười biếng

(Japan Society is the rights holder for this video.)