Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 32: Thành ngữ

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 32: Thành ngữ

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 32: Thành ngữ

(Japan Society is the rights holder for this video.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *