Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 31: Nói chuyện điện thoại

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 31: Nói chuyện điện thoại

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 31: Nói chuyện điện thoại

(Japan Society is the rights holder for this video.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *