Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 30: Câu hỏi và câu trả lời

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 30: Câu hỏi và câu trả lời

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 30: Câu hỏi và câu trả lời

(Japan Society is the rights holder for this video.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *