Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 29: Thông báo dịch vụ công cộng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 29: Thông báo dịch vụ công cộng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 29: Thông báo dịch vụ công cộng

(Japan Society is the rights holder for this video.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *