Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 29: Thông báo dịch vụ công cộng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 29: Thông báo dịch vụ công cộng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 29: Thông báo dịch vụ công cộng

(Japan Society is the rights holder for this video.)