Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 27: Japan Society

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 27: Japan Society

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 27: Japan Society

(Japan Society is the rights holder for this video.)