Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 26: Đi thăm bạn bè

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 26: Đi thăm bạn bè

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô Konomi học 1 số cụm từ sẽ phải sử đụng khi đến thăm nhà của ai đó.

お邪魔します。(おじゃまします): Tôi đến làm phiền đây.

つまらない物(もの)ですが: Đây là món quà nhỏ dành tặng cho bạn.

お邪魔しました。(おじゃましました): (Hôm nay) Đã làm phiền bạn rồi. – Cảm ơn vì đã mời tôi đến nhà.

(Japan Society is the rights holder for this video.)