Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 24: Hẹn hò

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 24: Hẹn hò

Cách nói khi mời/ rủ người khác làm việc gì đó.

いく: đi

いこう: đi thôi

のみにいこう: đi uống rượu thôi.

おすしをたべにいこう: đi ăn sushi thôi.

スターバクスにいこう: đi ăn Starbucks thôi.

こうえんにいこう: đến công viên đi.

うみにいこう: đi ra biển thôi.

Cấu trúc câu:

địa điêm + ni + ikou = đi…..

Từ giờ, hãy thử dùng mẫu câu với ikou khi bảo ai đó làm gì nhé.

(Japan Society is the rights holder for this video.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *