Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 24: Hẹn hò

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 24: Hẹn hò

Cách nói khi mời/ rủ người khác làm việc gì đó.

いく: đi

いこう: đi thôi

のみにいこう: đi uống rượu thôi.

おすしをたべにいこう: đi ăn sushi thôi.

スターバクスにいこう: đi ăn Starbucks thôi.

こうえんにいこう: đến công viên đi.

うみにいこう: đi ra biển thôi.

Cấu trúc câu:

địa điêm + ni + ikou = đi…..

Từ giờ, hãy thử dùng mẫu câu với ikou khi bảo ai đó làm gì nhé.

(Japan Society is the rights holder for this video.)