Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 22: Mua sắm

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 22: Mua sắm

Bài học về những từ chúng ta có thể sử dụng khi đi mua sắm.

これ: cái này (gần người nói)

(Japan Society is the rights holder for this video.)

それ: cái kia (gần người nghe)

あれ: cái kia ( xa cả người nói lẫn người nghe)

これはいくらですか: cái này giá bao nhiêu?

これはなんですか: đây là cái gì?

これをください: tôi sẽ lấy cái này.

それはなんですか: cái đó là gì vậy?

それをください: cái đó là gì vậy?

あれはなんですか: cái đó là gì vậy?

あれをください: cái đó là gì vậy?

(Japan Society is the rights holder for this video.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *