Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 21: Từ mượn

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 21: Từ mượn

Hôm nay, cô Konomi sẽ dạy cho chúng ta về các từ ngoại lai trong tiếng Nhật. Vì các từ này vốn được mượn từ các tiếng nước ngoài nên có thể chúng ta sẽ thấy phát âm của nó khá là quen thuộc. Và ngày nay, các từ ngoại lại hiện này được dùng rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày của người Nhật.

ハンバーガー: hamburger: bánh hăm bơ gơ

コーヒー: coffee: cà phê

ピザ: pizza

コーラ: cola; coke

エスカレータ: escalator: thang cuốn

エレベーター: elevator: thang máy

コンピュータ: computer: máy tính

インタネット: internet

アルバイト:part-time job: việc làm thêm

ズボン: pants:quần dài

マンション: apartment (larger)

(Japan Society is the rights holder for this video.)