Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 18: Cách nói khi rời khỏi nhà và về nhà

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 18: Cách nói khi rời khỏi nhà và về nhà

Hôm nay, cô Konomi sẽ dạy cho chúng ta những câu chào khi ra khỏi nhà và khi trở về nhà.

いってきます: Tôi đi đây

いってらっしゃい: Đi cẩn thận nhé

ただいま: Tôi về rồi

おかえり: Về rồi đấy à! (welcome home; welcome back)

(Japan Society is the rights holder for this video.)