Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 16: Các từ đặc biệt trong tiếng Nhật

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 16: Các từ đặc biệt trong tiếng Nhật

Hôm nay, chúng ta sẽ được học 2 từ rất quan trọng trong tiếng Nhật, dùng để chỉ thứ bậc giữa các thành viên trong 1 môi trường.

先輩(せんぱい)- tiền bối: dùng để gọi những người có nhiều kinh nghiệm hơn mình
後輩(こうはい)- hậu bối: dùng để gọi nhứng người trẻ, có ít kinh nghiệm hơn mình

Lưu ý là 2 từ này được dùng trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, trong trường học, công ty, câu lạc bộ,…

(Japan Society is the rights holder for this video.)