Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 15: Nói chúc mừng, chúc mừng sinh nhật và Yeah!

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 15: Nói chúc mừng, chúc mừng sinh nhật và Yeah!

Hôm nay, chúng ta sẽ học về cách nói khi muốn chúc mừng trong các dịp đặc biệt.

おめでとう: Chúc mừng.

たんじょうびおめでとう: Chúc mừng sinh nhật.

やったー:Thật tuyệt.

Những cụm từ trên thường được dùng khi chúc mừng bạn bè của mình nhân dịp sinh nhật, hoặc sau khi đã hoàn thành tốt một kỳ thi nào đó.

(Japan Society is the rights holder for this video.)