Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 14: Nói chuyện điện thoại

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 14: Nói chuyện điện thoại

Những cụm từ và mẫu câu cơ bản khi nói chuyện điện thoại bằng tiếng Nhật.

もしもし: Alo

おげんきですか?(げんき?): Bạn/Anh/Chị có khỏe không?

どうしましたか?(どうしたの?):Có chuyện gì thế?

ありがとうございます(ありがとう):Cám ơn

さようなら:Tạm biệt

Từ giờ, nếu nhận được một cuộc điện thoại từ người Nhật, hãy thử bắt đầu với moshi moshi nhé!

(Japan Society is the rights holder for this video.)