Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 13: Những từ thông dụng

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 13: Những từ thông dụng

Một số cụm từ thường gặp trong tiếng Nhật.

なつかしい: Nhớ nhung.

がんばって: Cố lên!!!, chúc may mắn.

Lần này, hày cùng nói lời động viên tới bạn của mình hoặc nói về những điều mà bạn nhớ đến hồi còn nhỏ với những cụm từ chúng ta vừa học nhé.

(Japan Society is the rights holder for this video.)