Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 10 Cách hỏi địa điểm

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 10 Cách hỏi địa điểm

Bài học giới thiệu về cách hỏi địa điểm và cách nói khi không hiểu, không biết cái gì đó. (Click mở rộng để xem tiếp)

_____ はどこですか:… ở đâu?

トイレ: Toilet/Nhà tắm

駅(えき):Nhà ga

わかりません:Tôi không hiểu

日本語(にほんご)がわかりません:Tôi không hiểu tiếng Nhật

(Japan Society is the rights holder for this video)