Home / Học tiếng Nhật cùng Konomi / Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 1: Gặp gỡ mọi người

Học tiếng Nhật cùng Konomi – Bài 1: Gặp gỡ mọi người

Bài đầu tiên này, Cô Konomi sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật
初(はじ)めまして
私(わたし)の名前(なまえ)は。。。。。。です
よろしく お願(ねが)いします。
Xin chào, rất vui được làm quen với các bạn
Tôi tên là….
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.

こんにちは:xin chào
名前(なまえ):tên
私(わたし):tôi
私(わたし)の名前(なまえ):tên của tôi
はじめまして:rất vui được làm quen với bạn
よろしく おねがいします:rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn

Những mẫu này được dùng khi chúng ta tự giới thiệu về bản thân hoặc khi gặp ai đó lần đầu tiên.

(Japan Society is the rights holder for this video)