Home / N5 Kanji / JLPT N5 Kanji: 西 (nishi)

JLPT N5 Kanji: 西 (nishi)

JLPT N5 Kanji: 西 (nishi)

Ý nghĩa: Phía tây; phương tây

Âm Onyomi: セイ (sei)、 サイ (sai)

Âm Kunyomi: にし (nishi)

Cách viết chữ 西:

Những từ thường có chứa chữ 西:
南西 (なんせい) : tây nam

北西 (ほくせい) : Tây Bắc

西方 (せいほう) : hướng tây

大西洋 (たいせいよう) : Đại Tây Dương

西洋 (せいよう) : phía tây; Các nước phương tây

西 (にし) : hướng Tây

西側 (にしがわ) : phía tây