Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5 / Hệ thống cách chia động từ tiếng Nhật

Hệ thống cách chia động từ tiếng Nhật

Hệ thống cách chia động từ tiếng Nhật
Trong quá trình học tiếng Nhật thì các bạn thường hay lẫn lộn các loại động từ với nhau và không biết nên sử dụng chúng khi nào và trong trường hợp ra sao. Việc phân loại những động từ đó sẽ giúp bạn hiểu rõ đặc điểm, sự giống và khác nhau của từng loại và phân biệt chúng dễ hơn.
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn sơ đồ hệ thống cách chia động từ tiếng Nhật.
Các bạn có thể tại về hoặc xem on line.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tóm lược phần Ngữ pháp tiếng Nhật N5
Bảng chia động từ sơ cấp trong tiếng Nhật