Home / JLPT / Download Goukaku Dekiru N4・5 – 合格できる日本語能力試験 N4・N5 PDF + CD

Download Goukaku Dekiru N4・5 – 合格できる日本語能力試験 N4・N5 PDF + CD

Goukaku Dekiru N4・5 – 合格できる日本語能力試験 N4・N5 EbookPDF + CD

Tài liệu này gồm có cấp độ N5 và N4. Có thể hiểu nó là tổng hợp của hai cuốn sách gắn lại với nhau, tài liệu này rất hữu ích cho các bạn đang hướng tới kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Ở mỗi cấp độ khác nhau, tài liệu được biên soạn theo từng phần thi của bài thi Năng lực Nhật Ngữ.

Tài liệu Goukaku Dekiru N4・5 gồm có Ebook PDF và 2 CD nghe.

Với 863 ví dụ khớp với định dạng câu hỏi của kỳ thi mới. Kiểm tra kỹ năng của bạn với tổng số câu hỏi đánh giá dưới dạng thực. Một
bài kiểm tra nghe được ghi lại trong 117 phút trên 2 đĩa CD.

第1部では、各レベルの科目ごとに練習問題があり、第2部では模擬試験が載っています。

内容紹介
新試験の出題形式に合わせた例題863問掲載。実戦形式の総復習問題で実力をチェック。CD2枚には聴解試験を117分収録。解答・解答用紙・聴 解試験スクリプト入り別冊付き。

内容(「BOOK」データベースより)
新試験の出題形式に合わせた例題863問掲載。実戦形式の総復習問題で実力をチェック。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây