Home / JLPT / Download Gokaku Dekiru JLPT N1 – 合格できる日本語能力試験 N1 PDF + audio CD

Download Gokaku Dekiru JLPT N1 – 合格できる日本語能力試験 N1 PDF + audio CD

Gokaku Dekiru JLPT N1 – 合格できる日本語能力試験 N1

Gokaku Dekiru N1 chia thành 4 kỹ năng chính trong bài thi là Chữ-từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu và Nghe hiểu rất rõ ràng và cho rất nhiều bài tập kèm theo với mỗi phần.

内容紹介
新試験の出題形式に合わせた例題357問掲載。出題形式ごとの解説では問題を解くコツを紹介。実戦形式の総復習問題で実力をチェック。CD2枚には聴解試験を157分収録。解答・解答用紙・聴解試験スクリプト入り別冊付き。

内容(「BOOK」データベースより)
新試験の出題形式に合わせた例題357問掲載。出題形式ごとの解説では問題を解くコツを紹介。CD2枚には聴解試験を157分収録。解答・解答用紙・聴解試験スクリプト入り別冊付き。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây