Home / Từ vựng / Download 絵でわかる ぎおんご ぎたいご Giongo Gitaigo PDF

Download 絵でわかる ぎおんご ぎたいご Giongo Gitaigo PDF

絵でわかる ぎおんご ぎたいご Giongo Gitaigo – Từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật

絵でわかる ぎおんご・ぎたいご―日本語の表現力が身につくハンドブック (アルクの日本語テキスト)

擬音語 擬態語 – Giongo Gitaigo là 1 cuốn sách dành cho tất cả mọi người, từ những người đang học tiếng Nhật cho đến cả người Nhật bản xứ cũng cần. Như chúng ta đã biết một trong những đặc trưng của tiếng Nhật đó là số lượng rất nhiều các từ tượng thanh và tượng hình như tiếng Việt vậy. Cho nên cuốn sách này có thể coi như là 1 cẩm nang tra cứu và học tập. Số lượng từ tượng thanh và tượng hình được chia làm 3 nhóm : nhóm miêu tả cảm xúc của con người và tình huống theo đó, nhóm chỉ ra hành động của con người với ngữ cảnh kèm theo và nhóm miêu tả những tình huống gắn liền với những vật vô tri vô giác. Với rất nhiều câu ví dụ, đặc biệt là phần miêu tả bằng hình ảnh sẽ giúp chúng ta hiểu ngay chính xác ý nghĩa của từ vựng.

内容(「BOOK」データベースより)
豊富な擬音語・擬態語は日本語の特徴のひとつ。ここには、日常よく使われる、役に立つものを集めました。実用的な例文とわかりやすいイラストで、むだなく楽しく学べます。

内容(「MARC」データベースより)
ウキウキ、ハラハラ、ドキドキなど、豊富な擬音語・擬態語は日本語の特徴のひとつ。日常よく使われる、すぐに役立つ語を、実用的な例文とわかりやすいイラストで、ムダなく楽しく学べる書。総合練習問題つき。

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF