Home / Học tiếng Nhật / Tài liệu giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật – Việt

Tài liệu giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật – Việt

Tài liệu giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật – Việt
Trong bài viết hôm nay cùng chia sẻ với mọi người tài liệu hướng dẫn giới thiểu bản thân bằng tiếng Nhật.
Tài liệu được biên soạn Nhật – Việt nên phù hợp với mọi người đang học hoặc xin việc làm tại các công ty Nhật Bản.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.

Download : Here