Home / Luyện nghe / Japan My Love – Giáo trình dạy tiếng Nhật của đài NHK (in Vietnamese) Ebook + CD

Japan My Love – Giáo trình dạy tiếng Nhật của đài NHK (in Vietnamese) Ebook + CD

Japan My Love – Giáo trình dạy tiếng Nhật của đài NHK (in Vietnamese)

Giáo trình cùng nhau học tiếng Nhật dựa trên bộ phim Japan My Love (nước Nhật tôi mến yêu), dẫn chương trình Hà Trang, đã được lên sóng NHK (mục Cùng nhau học tiếng Nhật) khoảng thời gian từ giữa năm 2008 đến năm 2011. Nếu các bạn có thể học thuộc được các mẫu câu thì sau khi học hết chương trình này các bạn có thể thành thạo sử dụng được 100 mẫu câu đàm thoại (trong 100 bài) thông dụng nhất trong tiếng Nhật.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook + CD: tại đây