Home / Minna no Nihongo / Giáo Trình 50 bài từ vựng và ngữ pháp Minna no Nihongo FPT (Tiếng Việt) PDF

Giáo Trình 50 bài từ vựng và ngữ pháp Minna no Nihongo FPT (Tiếng Việt) PDF

Giáo Trình 50 bài từ vựng và ngữ pháp Minna no Nihongo FPT (Tiếng Việt) PDF

Hôm nay xin gửi đến các bạn tài liệu Mina no Nihongo với 50 bài từ vựng và ngữ pháp của trường Đại học FPT được biên soạn hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Hiện nay trên mạng có rất nhiều tài liệu tiếng Nhật được chia sẻ một cách rộng rãi, bên cạnh tiếng Anh thì tiếng Nhật dần đang được các bạn trẻ chọn làm ngôn ngữ thứ 2 muốn tìm hiểu và theo học, nào giờ chúng ta cùng xem giáo trình tiếng Nhật được biên soạn bằng tiếng việt này nhé.

Download Giáo Trình 50 bài từ vựng và ngữ pháp: PDF

Xem thêm:
Từ vựng N5
Ngữ pháp N5