Home / Minna no Nihongo / Giáo án 25 bài Minna no Nihongo N5

Giáo án 25 bài Minna no Nihongo N5

Giáo án 25 bài Minna no Nihongo N5 File Power Point
GIÁO ÁN 25 BÀI MINANONIHONGO DÀNH CHO NHỮNG BẠN ĐAM MÊ CÔNG VIỆC GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT.
Một số bài vẫn còn sơ sài mọi người có thể chỉnh sửa theo ý mình để bài giảng thêm phần phong phú
Tài liệu sưu Tầm Bởi Yuuki Bùi
Đây là FB của bạn ấy: https://www.facebook.com/bui.yuuki.9

Download: Here

Xem thêm:
Từ vựng Minna no Nihongo N5 + N4
Ngữ pháp Minna no Nihongo N5 + N4