Home / Minna no Nihongo / Giáo án 25 bài Minna no Nihongo N4

Giáo án 25 bài Minna no Nihongo N4

Giáo án 25 bài Minna no Nihongo N4
Giáo án 25 bài Minna no Nihongo N4 File Power Point


GIÁO ÁN 25 BÀI MINANONIHONGO DÀNH CHO NHỮNG BẠN ĐAM MÊ CÔNG VIỆC GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT.
Một số bài vẫn còn sơ sài mọi người có thể chỉnh sửa theo ý mình để bài giảng thêm phần phong phú.

Download: Here

Xem thêm:
Giáo án 25 bài Minna no Nihongo N4