Home / Từ vựng / Từ vựng N5 / Flash Card Từ Vựng 50 Bài Minna no Nihongo

Flash Card Từ Vựng 50 Bài Minna no Nihongo

Flash Card Từ Vựng 50 Bài Minna no Nihongo
Đây là tài liệu khá hay cho những bạn nào muốn học từ mới theo sách Minna dạng thẻ nhé
Được thiết kế đối xứng 2 mặt, mặt đầu là từ Vựng (Hán Tự) mặt sau là cách đọc, âm Hán Việt và nghĩa.
Thẻ thiết kế 14 từ trên một mặt chữ khá to rất tiện cho bạn nào đi in và cắt
Cảm ơn bạn Hồ Hận đã chia sẻ tài liệu này

Download : here