Home / JLPT / Download Drill & Drill N2 Moji Goi – ドリル&ドリル日本語能力試験N2文字・語彙 PDF

Download Drill & Drill N2 Moji Goi – ドリル&ドリル日本語能力試験N2文字・語彙 PDF

Drill & Drill N2 Moji Goi – ドリル&ドリル日本語能力試験N2文字・語彙

Drill &Drill N2 Moji Goi. Tài liệu này là tập hợp các câu trắc nghiệm về từ vựng và Kanji trình độ N2 được chia ra làm nhiều thể loại bài tập tương ứng với các dạng bài từ vựng và Kanji trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2.

内容(「BOOK」データベースより)
豊富な問題とていねいな解法。学習者はもちろん教師も助かる詳しい解説書付。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
星野/恵子
拓殖大学日本語教育研究所講師

辻/和子
ヒューマンアカデミー日本語学校東京校教務主任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook: PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *