Home / JLPT / Download Drill & Drill N1 Choukai Dokkai – ドリル&ドリル日本語能力試験N1 聴解・読解 PDF

Download Drill & Drill N1 Choukai Dokkai – ドリル&ドリル日本語能力試験N1 聴解・読解 PDF

Drill & Drill N1 Choukai Dokkai – ドリル&ドリル日本語能力試験N1 聴解・読解

Drill & Drill N1 Choukai Dokkai (Doriru ando doriru). Năm trong bộ ôn luyện Doriru ando doriru nhiên hiện tại JPL chưa có file nghe cho phần Choukai, nên bạn có thể sử dụng tài liệu này để ôn tập đọc hiểu nhé. Chờ sự đóng góp của các bạn

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
星野/恵子
拓殖大学日本語教育研究所講師

辻/和子
ヒューマンアカデミー日本語学校東京校教務主任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *