Home / JLPT / Download Drill & Drill N1 Moji Goi – ドリル&ドリル日本語能力試験 N1文字・語彙 PDF

Download Drill & Drill N1 Moji Goi – ドリル&ドリル日本語能力試験 N1文字・語彙 PDF

Drill & Drill N1 Moji Goi – ドリル&ドリル日本語能力試験 N1文字・語彙

Drill & Drill N1 Moji Goi dành cho những ai chuẩn bị thi năng lực nhật ngữ JLPT N1 tập trung các câu hỏi, từ vựng, kanji thường xuất hiện trong kỳ thi JLPT N1

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
星野/恵子
拓殖大学日本語教育研究所講師

辻/和子
ヒューマンアカデミー日本語学校東京校教務主任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download Ebook : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *