Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp N5 / Danh sách động từ tiếng Nhật N5, N4

Danh sách động từ tiếng Nhật N5, N4

Danh sách động từ tiếng Nhật N5, N4
Sau đây cùng chia sẻ với mọi người danh sách các động từ sơ cấp tiếng Nhật N5, N4.
Bảng danh sách từ vựng các động từ tiếng Nhật N5, N4 được chia làm 3 nhóm giúp mọi người học tốt hơn.
Cảm ơn Tài liệu dạy và học tiếng Nhật đã chia sẻ.
Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn học tiếng Nhật tốt Nhất.

Download tài liệu : Here