Home / JLPT / JLPT N4 / Đề thi tiếng Nhật cấp độ N4

Đề thi tiếng Nhật cấp độ N4

Đề thi tiếng Nhật cấp độ N4
Tổng Hợp Đề Thi Chính Thức Cấp Độ Sankyuu (kiểu thi cũ) tương ứng với cấp độ JLPT N4 (kiểu mới) từ năm 2000~2008.
Đề thi có đáp án cho mọi người kiểm tra.
Cảm ơn fb.com/bui.yuuki.9 đã chia sẻ.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here

Xem thêm:
Tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4 các năm
Luyện dịch 20 bài Đọc Hiểu N4, N3