Home / JLPT / JLPT N4 / Tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4 các năm

Tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4 các năm

Tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4 các năm

Cùng gửi đến mọi người đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4 các năm đầy đủ nhất
Chia sẻ đề thi năng lục tiếng Nhật JLPT N4, trong File đề thi có đầy đủ và có cả đáp án.

Mọi người có thể tại bộ đề thi về máy và giải nén để xem đề thi:

Đề thi chính thức JLPT N4_2019: here

Đề thi chính thức JLPT N4_2017: tại đây

Đề thi chính thức JLPT N4_T12_2016: Here

Đề thi chính thức JLPT N4_2012: tại đây

(Đề thì được cập nhật theo các năm)