Home / JLPT / JLPT N4 / Đáp án đề thi JLPT N4 – 7/2024

Đáp án đề thi JLPT N4 – 7/2024

Đáp án đề thi JLPT N4 – 7/2024

Cùng chia sẻ với các bạn đáp án tham khảo kỳ thi JLPT N4 – T7.2024

Phần Kanji và Từ vựng
問題 1: 4-3-3-2-4-2-1
問題 2: 2-1-4-1-3
問題 3: 2-2-1-4-3-3-4-1
問題 4: 4-2-1-3
問題 5: 3-1-2-4

Phần Ngữ pháp
問題:
4-3-3-4-1-2-3-2-4-2-3-1-1

Phần đọc hiểu
問題 1: 1-4-2-3
問題 2: 2-4-3-1
問題 3: 3-2-1
問題 4: 4-3-3
問題 5: 3-4

Phần Nghe
問題 1: 2-4-3-3-4-1-3-4
問題 2: 4-2-1-3-3-2-4
問題 3: 1-3-3-2-1
問題 4: 3-2-3-1-3-2-1-3

Đề thi đang cập nhật ….