Home / JLPT / JLPT N5 / Bộ Tài Liệu Đề Thi Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Theo Giáo Trình Minna No Nihongo N5 – N4

Bộ Tài Liệu Đề Thi Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Theo Giáo Trình Minna No Nihongo N5 – N4

Bộ Tài Liệu Đề Thi Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Theo Giáo Trình Minna No Nihongo N5 – N4
Hôm nay cùng gửi đến mọi người Bộ Tài Liệu Đề Thi Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Theo Giáo Trình Minna No Nihongo N5 – N4
Tài liệu được bạn có fb là Yuuki Bùi chia sẻ.
Các bài Test được thiết kế bài bản có thang điểm và vô cùng khoa học:
Bộ tài liệu gồm có
1. Bộ đề Test theo dạng 2 Bài test một lần – 50 bài Minna
a. Test Từ Vựng
b. Test Kanji
c. Test Ngữ Pháp (gồm 2 đề cho các bạn tự do chọn)
d. Test nghe hiểu (sử dụng giáo trình riêng biệt) – Bao gồm cả File Nghe đính kèm luôn Đáp án và Scirpt Nghe
2. .Bộ đề Test theo dạng 5 Bài test một lần – 50 bài Minna
a. Test Từ Vựng
b. Test Kanji
c. Test Ngữ Pháp
3. Tặng kèm Giáo trình Hội Thoại 50 bài Minna

Lưu ý: Các File Thư Mục Folder và cần sử dụng Laptop để xem được đầy đủ nhất
Tài Liệu Được Biên Soạn Và Sưu Tầm Bởi Yuuki Bùi
Đây là FB của bạn ấy: https://www.facebook.com/bui.yuuki.9
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download : Here