Home / Kanji / Kanji N4 / Danh sách chữ Kanji đồng âm được thay thế

Danh sách chữ Kanji đồng âm được thay thế

Danh sách chữ Kanji đồng âm được thay thế – 同音の漢字による書きかえ
Người Nhật đã cải cách một số chữ Kanji đồng âm và thống nhất sử dụng theo cách viết này.

Đây là danh sách đó. (Lưu ý: thỉnh thoảng các bạn vẫn sẽ gặp những chữ Kanji cũ. Những chữ đó không hề sai nhé các bạn. Chẳng qua là vì nó quá phức tạp nên người Nhật lược bớt thôi. Nó vẫn xuất hiện đâu đó ở các tác phẩm văn học..v.v.


Nhiệm vụ của chúng ta là học và biết về nó.
Hy vọng với tài liệu trên sẻ hữu ích với mọi người học tiếng Nhật.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF